Aktuálně

Tisková zpráva ukrajinských spolků v ČR ze dne 16.9.2016

By Září 16, 2016 No Comments

Ukrajinské spolky v ČR, které mají dlouhodobý zájem rozvíjet česko-ukrajinské vztahy, se na svém jednání dne 16.9.2016 dohodly na následující tiskové zprávě, týkající se vybraných otázek veřejného života s ukrajinskou tématikou v ČR:

1. Takzvané Zastupitelské  centrum DNR, z.s., popř. Zastupitelské  centrum pro Doněckou oblast, z.s., ukrajinské spolky v ČR považují za účelově zřízené a pohybující se na hraně zákona, mj. s účelem  negativně ovlivňovat česko-ukrajinské vztahy. Vůle obdobných organizací trvale poškozovat Ukrajinu jakožto nezávislý stát, stejně tak zpochybňovat složitě se formující česko-ukrajinské mezivládní i mezilidské vztahy, je vůlí, která odporuje zásadám demokraticky založených a jednajících zapsaných spolků v ČR. Ukrajinské organizace v tomto ohledu oceňují přístup MZV ČR a věří v profesionální přístup orgánů ČR v dané věci.

2. Ukrajinské spolky v ČR se distancují od činnosti některých údajných vedoucích mise Karpatské eparchie Ukrajinské pravoslavné církve v ČR s tím, že představitelé ukrajinských spolků odmítají a nepřejímají jakákoliv ocenění, diplomy,  či jiné dokumenty, které jim byly nebo mohly být jednostranně uděleny. Ukrajinské spolky v ČR jednají především podle občanského principu a nemohou se ztotožnit s manipulativními postupy, které jim byly v této souvislosti vnucovány. Nadto Ukrajinské spolky v ČR uvádějí, že jim nejsou cíle údajných představitelů mise v ČR známy.

3. Ukrajinské spolky v ČR odmítají dezinformační prohlášení o nejednotnosti ukrajinské organizované diaspory na území ČR. Jednotlivé úkony ukrajinských spolků dokazují opak těchto provokativních, popř. neinformovaných tvrzení. Ukrajinské spolky v ČR tímto považují za nutné pravidelně vydávat tisková prohlášení k vybraným otázkám česko-ukrajinských či ukrajinsko-světových vztahů.

4. Ukrajinské spolky v srpnu 2016 zajistily důstojné oslavy 25. výročí Dne nezávislosti Ukrajiny v Praze, v říjnu 2016 připravují a budou realizovat Dny ukrajinské kultury v ČR. Tuto činnost považují za obohacující a dokazující smysl spolupráce mezi demokraticky fungujícími spolky, které se zajímají o ukrajinskou kulturu a česko-ukrajinské kulturní vztahy.

5. Ukrajinské spolky v ČR se nadále řídí vůlí systematicky spolupracovat s kolegy ze Světového Kongresu Ukrajinců (SKU) se sídlem v Kanadě. SKU je dlouhodobě fungující organizací s profesionálním zázemím a vedením, které se účastní jednání o budoucím demokratickém směřování Ukrajiny s představiteli světového společenství, politického či občanského. Stejně tak se Ukrajinské spolky v ČR řídí vůlí koordinovat kulturní činnost s organizací UVKR (Ukrajinská všesvětová koordinační rada) se sídlem v Kyjevě.

6. Ukrajinské spolky v ČR schvalují tuto tiskovou zprávu ze dne 16.9.2016 v ukrajinském a českém jazyce.
Ukrajinská iniciativa v ČR

Ukrajinsko evropská perspektiva

Ukrajinský byznys klub v ČR

Ukrajinské odbory v ČR

Ukrajinská tradice v ČR

Spolek Ukrajinců a přátel Ukrajiny

Spolek ukrajinských žen v ČR

www.ukrajinci.cz

Leave a Reply