Aktuálně

Stanovisko MZV ke zřízení spolku samozvané Doněcké lidové republiky v Ostravě

By Srpen 30, 2016 No Comments

Samozvaná Doněcká lidová republika nemůže mít v ČR žádnou diplomatickou misi ani konzulární úřad, protože tato entita není státem, ČR ji za stát neuznává a nemá s ní tak navázány diplomatické styky. To, co někteří nazývají „zastupitelským úřadem nebo zastupitelským centrem“ tzv. Doněcké lidové republiky, je dle našich informací pouze zapsaný spolek ve smyslu občanského zákoníku registrovaný Krajským soudem v Ostravě (Zastupitelské centrum DNR, z. s.), a nelze ho tedy považovat za diplomatickou misi ani konzulární úřad. MZV s tímto centrem žádné styky neudržuje a udržovat nebude.

Konzulární úřad, včetně těch vedených honorárním konzulárním úředníkem, může být zřízen na území přijímajícího státu pouze s jeho souhlasem. Pokud tedy ČR nějakou entitu za stát neuznává, nemůže zcela logicky MZV tento souhlas udělit a nestalo se tak ani v tomto případě.

Co se týká vystupování paní Nely Liskové jako „honorární konzulky“ tzv. Doněcké lidové republiky, MZV tuto situaci prověřuje. Pakliže se potvrdí, že tento titul používá, vyzve ji MZV oficiální cestou, aby toto označení přestala s okamžitou platností užívat.

MZV České republiky

Leave a Reply