Osobní názor

Ruská blogerka: Že nejsme v krizi? Tady je pár čísel…

By Leden 13, 2016 No Comments

„Stát by měl existovat pro člověka, ne člověk pro stát. Platíme daně, v souladu s právními předpisy. Zřejmě na rozdíl od těch, kdo tuhle zemi řídí!“

O úmrtnosti…

Za patnáct let vlády Putina,  jako prezidenta a premiéra země, kvůli zanedbávání otázek sociální politiky, které popohnalo úmrtnost nad porodnost, ubylo v Ruské federaci nejméně 4,7 milionu lidí.

Vymírání ruských regionů je v posledních letech navíc v přímé souvislosti s nízkou životní úrovní. „Optimalizace“ zdravotní péče vedla v roce 2014 ke zvýšení úmrtnosti ve státních i městských nemocnicích. Tento ukazatel se zvýšil v 61 regionech Ruské federace. Zvyšování úmrtnosti v Rusku je zapříčiněno zejména růstem úmrtnosti ve věkové skupině 30 – 45 let. Ruští občané často přicházejí k lékaři pozdě, až při příznacích mozkové mrtvice, což zvyšuje riziko úmrtí, či trvalé invalidity po jeho prodělání.

V prvním čtvrtletí roku 2015 se v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšila úmrtnost o 5,2 procentního bodu. Ve 49 regionech vzrostl počet úmrtí a zároveň se snížila obsazenost kapacity nemocnic. Úmrtnost v nemocnicích vzrostla o 3,7 p.b. Úmrtnost v dalších institucích vzrostla o 2,6 p.b. Také byl zjištěn zvýšený počet úmrtí v domácím prostředí. Úmrtnost v Nižgorodské oblasti přesáhla porodnost 1,4 krát. Ve městech byla tato úmrtnost 1,3 krát větší, zatímco ve venkovských oblastech dokonce 2,1 krát větší. První místo v úmrtnosti obyvatelstva dle Rosstatu (statistický úřad RF – pozn.) zaujímá Krym. Za méně než dva roky zde zemřelo více než 48 400 osob  – 27 tis. v roce 2014 a od ledna do září roku 2015 zhruba 21,3 tis. lidí. Celkem v Rusku v roce 2014 zemřelo 1,9 mil. Rusů. Pouhých 105 tis. lidí zemřelo stářím.

O výdělcích…

  • 46 % ruských občanů vydělává méně než 10 000 rublů měsíčně (tj. 135 USD neboli 3 330 Kč – pozn.) měsíčně, přičemž 13 % z nich  méně než 5 000 rublů (1 600 Kč) , 15 % vydělává v rozmezí 5 000 – 8 000 rublů (tj. 1 600 – 2 700 Kč.), a 26 % mezi 8 000 – 10 000 rublů (2 700 – 3300 Kč).
  • 27 % ruských občanů nemá dostatek peněz na oblečení, 14 % nestačí výdělek ani na jídlo.
  • 58 % ruských občanů šetří na jídle a dalších předmětech každodenní potřeby.

Ruská federace patří mezi deset nejnebezpečnějších zemí světa z hlediska života jeho obyvatel. Ruská federace každý den utratí 8 mil. USD na vojenskou operaci v Sýrii. (Jeden den války tedy RF stojí bezmála 200 mil. Kč.)

Výdaje na „obranu“ v roce 2015 činily 3,29 bilionu rublů (neboli 1,1 bil. Kč, zdroj Interfax), plánované výdaje na „obranu“ pro rok 2016 činí 3, 15 biliony rublů (1,04 bil. Kč).

377 miliard USD – to jsou celkové výdaje Ruské federace za válku s Ukrajinou. (Což znamená 9,5 bilionu Kč!)

putin_v_kramu

O zaměstnanosti a chudobě…

Od začátku roku přišla Ruská federace o 110 miliard USD v důsledku nižších cen surovin. „Rosněfť“ si vypůjčila 1 bilion rublů na budoucí produkci ropy.

Čistý dluh „Rosněfti“ dosáhl již 2,5 bilionu rublů (830 mil. Kč) a je téměř totožný s ročním rozpočtovým deficitem celé země. Míra inflace za posledních 12 měsíců: 12 %.

Oficiálně je v Rusku 20,3 mil. chudých (ve skutečnosti žebráků), tj. lidí s příjmy pod životním minimem, které je momentálně 9 673 rublů (3 224 Kč).

Jedna z největších ruských bank, VTB24, na základě výsledků roku 2015 propustí 11 % zaměstnanců, tj. asi 4 tis. lidí. Od začátku roku 2015 již ruské banky propustily více než 35 tis. lidí.

Druhá největší Sibiřská továrna na vagony propustila téměř 700 pracovníků. 10,6 tis. zaměstnanců společnosti „Trans-avia“ (ruská letecká společnost – pozn.) zůstalo bez práce, z toho 1,1 tis. pilotů. Moskevská policie snížila stavy o téměř 7 tis. pracovních míst, tj. 10 % z celkového počtu zaměstnanců. Z ministerstva vnitra má být propuštěno asi 10 % agenturních zaměstnanců, což znamená 110 tis. lidí. V prvním čtvrtletí roku 2015 snížila Sberbank počty svých zaměstnanců o 3,6 tis. lidí. MŽP (Ministerstvo RF pro civilní obranu, mimořádné situace a odstraňování následků přírodních katastrof – pozn.) snížilo počty zaměstnanců o téměř dva tisíce.

Čistý odliv kapitálu ze země v roce 2015 činil 60 miliard USD. Půjčky Ruské federace Íránu – 7 miliard USD. Ruská federace odepsala 20 miliard USD dluhu nejchudším zemím Afriky. 1,2 miliardy EUR a 100 mil. USD – to jsou dva úvěry pro Kubu. Jednou z nejdražších oblastí Ruské federace se podle ministerstva financí stal Krym. 76 % rozpočtu Krymu kryjí převody z federálního účtu státní pokladny – jedná se o 50,7 miliard rublů (dle odhadu ministerstva financí), experti krytí rozpočtu Krymu odhadují na 80 % (dle ředitelky nezávislého Institutu pro sociální politiku Natalie Zubarevičové), což je číslo srovnatelné pouze s Ingušskem (87 %) a Čečenskem (82 %).

O výdajích na politické strany a propagandu…

Roční výdaje politické strany „Jednotné Rusko“ činily 3 560 891 070 rublů (1,19 mld. Kč), výdaje Komunistické strany Ruska 1 385 936 200 rublů (462 mil. Kč),  výdaje Liberálně demokratické strany Ruska 843 096 760 rublů (281 mil. Kč), výdaje strany „Spravedlivé Rusko“ 956 500 380 (319 mil. Kč) a výdaje strany „Jabloko“ 247 755 970 rublů (85,6 mil. Kč).

Rozpočet Státní dumy v roce 2015 činil 8,37 mld. rublů (2,76 mld. Kč). Rozpočtové náklady na televizní stanici RT (dříve Russia Today – mezinárodní vícejazyčná zpravodajská stanice, pozn.) na rok 2014 činila 11,74 mld. rublů (3,9  mld. Kč), z toho 49 mil. rublů (16,3 mil. Kč) vynaloženo na francouzské vysílání, ačkoliv RT tam nevysílá a zpravodajský web tam byl spuštěn až v roce 2015. Financování VGTRK (ruského mediálního holdingu provozujícího celostátní televizní a rozhlasové vysílání) a Prvního kanálu si z neveřejných položek státního rozpočtu si vyžádalo 7 mld. rublů (2,3 mld. Kč). Rozpočet Federální agentury pro rozvoj mládeže (Rosmolodež) na rok 2016 činil 1,3 mld. rublů. Z toho 680 mil. rublů na organizaci táborů mládeže, 150 mil. rublů (50 mil Kč) na založení „nových pionýrů“ (dle Putinovy vyhlášky o zřízení „ruského hnutí mládeže“). V roce 2015 obdržela Federální agentura pro rozvoj mládeže 1,16 mld. rublů (380 milionů Kč).

Na nový program na podporu vlastenectví v RF bylo pro roky 2016 – 20 uvolněny 2 mld. rublů (660 mil. Kč). Předchozí podobné projekty, dle mínění jeho autorů, nepřinesly žádné výsledky. V letech 2011 – 2015 vydala Ruská federace na vlasteneckou výchovu 591 mil. rublů (197 mil. Kč). Přičemž, pořádání tábora mládeže „Seliger“ stálo 240 mil. rublů (80 mil. Kč). 120 mil. rublů (40 mil. Kč) bylo utraceno za různé granty na „projekty pro mládež“. Mezi těmito projekty se například objevila infografika „15 let Putina“ a projekt Mládežnického centra boje proti extremismu. 56 mil. rublů (18,7 mil. Kč) činila dotace klubu motorkářů „Noční vlci“ a příbuzným organizacím v letech 2013 – 14, a v roce 2015 dostali dalších 9 mil. rublů (3 mil. Kč) na projekt „dětského novoročního představení“.

Organizace podporující ideologii euroasijství získala dotaci 40 mil. rublů (13,3 mil. Kč) a 63,5 mil. rublů (21,2 mil. Kč)obdržela na sociální a politické projekty skupina bývalých činovníků proputinského hnutí „Naši“.  Na vývoj nové verze webových stránek Kremlu a na technickou podporu prezidenstkých internetových portálů se vydalo 50 mil. rublů. Na rozpracování obchodní značky „Novaja Moskva“ agenturou, kterou vlastní příznivkyně „Jednotného Rusko“ Tina Kandelakiová, 15 mil. rublů (5 mil. Kč).

Je Rusko státem pro občana?

autor: blogerka Lux.  zdroj: blog.fontanka.ru

překlad: Lenka Benešová

Leave a Reply