Mezinárodní nevládní organizace Ukrajinsko Evropská Perspektiva

 

NNO Ukrajinsko Evropská Perspektiva

Українська Європейська Перспектива є Міжнародною громадською організацією яка діє відповідно до закону № 166/1985 Sb. про діяльність організацій з міжнародним елементом у ЧСР, з поправками, на основі рішення прийнятого МВС Чеської Республіки: č.j.: MV-13820-11/VS-2011, IČ.: 72541954. Українська Європейська Перспектива сформована на принципах християнських цінностей, патріотизму, людяності, основних прав та свобод людини, які є основою будь-якої демократичної держави. Метою діяльності організації є сприяння європейській інтеграції України.Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, — спитай, що ти можеш зробити для своєї Батьківщини.

Дорогі українці! Всі хто живе в Україні та поза її межами, але волею долі є душею зі своєю Батьківщиною та рідною землею. Століттями українці захищали і відстоювали свою незалежність, здобули її, вибороли права і свободи.

Сьогодні постає питання про реальне майбутнє країни. Чимало українців проживають за межами Вітчизни, але і по сьогоднішній день вони є патріотами України.

Щоб об’єднати сили для розбудови і процвітання України, в Празі створена Міжнародна громадська організація «Українська Європейська перспектива».

Українська Європейська Перспектива ставить за мету – об’єднати українців всього світу, які підтримують європейський курс розвитку України, консолідувати всіх, хто прагне бачити Україну правовою державою з високим рівнем життя, демократії та свободи слова.

Основними завданнями організації є:

інформувати українців про переваги та принципи формування цивілізованого, здорового суспільства, побудованого на верховенстві права та демократії. Всебічно сприяти розвитку і становленню демократії та свободи слова в Україні;
висвітлювати життя українців у світі та об’єктивно показувати Україну світові. Знайомити українців з думками провідних світових політиків, науковців і громадських діячів щодо ситуації в Україні;
залучати світових громадських діячів, науковців та лідерів до обговорення стану справ в Україні. Надання українцям можливості ознайомитися з найцікавішими думками та аналітикою через інтернетресурси організації;
підвищувати рівень знань українців з питань європейської інтеграції, прозахідного курсу розвитку та ефективних політичних систем.Запрошуємо усіх не байдужих до співпраці в даному напрямі.
Будемо раді співпраці та спілкуванню з Вами.


“Ukrajinsko Evropská Perspektiva”- je  dobrovolná, nezisková, nezávislá organizace  působící  podle zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSR, v platném znění, a to na základě vydaného rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky č.j.: MV-13820-11/VS-2011, IČ.: 72541954. Sídlo: Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1. Adresa: Ukrajinsko Evropská Perspektiva, Opletalova 39, 110 00 Praha 1.

Kontaktní informace: Tel.: +420 775 781 997, E-mail.: g.andrejciv@u-e-p.eu   office@u-e-p.eu   www.u-e-p.eu


Bankovní spojení pro charitativní příspěvky:
 Raiffeisen Bank a.s., Česká republika číslo transparentního účtu pro dobrovolné dárce: 6283201001 / 5500, IBAN CZ8755000000006283201001     SWIFT  RZBCCZPP

Dne 04.04.2011 v Praze byla založena  Mezinárodní nevládní organizace Ukrajinsko Evropská Perspektiva.

Je založena na zásadách křesťanských hodnot, vlastenectví, zákonnosti, dobročinnosti, humanity, společných zájmech a rovnosti práv všech účastníků. Je budována na principech základních lidských práv a svobod, které jsou fundamentálním pilířem každého demokratického státu, a je připravena tyto principy rozvíjet, vytvářet klima pro naplňování a uskutečňování poslání a cílů Organizace.

“Ukrajinsko Evropská Perspektiva” bere za svůj prioritní cíl sjednotit ukrajinské občany žijící ve své rodné vlasti, tak i v zahraničí, kteří chtějí vidět Ukrajinu jako právní demokratický stát s vysokou životní úrovni a není jim lhostejné současný vývoj na Ukrajině.

Předmětem činnosti naší organizace je podílet se na realizaci sociálních projektů a programů v EU a na Ukrajině, podporovat rozvoj obchodní spolupráce mezi EU a Ukrajinou, tak i napomáhat rozvoji kulturních, sportovních a ekonomických vazeb.

Posláním Ukrajinsko Evropské Perspektivy je založit tým vedoucích představitelů nové generace, kteří mají zahraniční zkušenosti s prací ve státních orgánech vyspělých demokratických států. Jejím celoživotním krédem je prosazovat transparentní a bezúplatní vládní systém. Jsou též schopni reformy realizovat, tak i za ně nést svoji politickou zodpovědnost.

Ukrajinsko Evropská Perspektiva věnuje značnou pozornost rozvoji ukrajinského státu v kontextu evropských demokratických zemí včetně zavádění jejich standardů v oblasti lidských práv a svobod do ukrajinské společnosti.

Korespondenční adresa: Ukrajinsko Evropská Perspektiva, Opletalova 39, 110 00 Praha 1.Kontaktní informace:
Tel.: +420 775 781 997,
E-mail.:  g.andrejciv@u-e-p.eu    office@u-e-p.eu

www.u-e-p.euBankovní spojení pro charitativní příspěvky: Raiffeisen Bank a.s., Česká republikačíslo transparentního účtu pro dobrovolné dárce: 6283201001 / 5500

IBAN CZ8755000000006283201001     SWIFT  RZBCCZPP