Aktuálně

Oleh musí žít.
Výzva k případu Oleha Sencova

By Květen 30, 2018 No Comments

Můžete se zapojit taky a poslat dopis svému volenému zástupci nebo členům zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, jejichž kontakty najděte tady:
https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

 

Vzor dopisu přikládáme:

Otevřený dopis ….
Vážený pane …., Vážená paní …,
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o intervenci ve věci ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který dne 14. května zahájil v ruském vězení hladovku.
Věříme, že příběh a osud tohoto ukrajinského filmového režiséra a odpůrce anexe Krymu, který byl v srpnu 2015 ruským vojenským soudem v Rostově na Donu odsouzen k 20 letům vězení, je Vám dobře znám. Proto si dovolujeme upozornit pouze na jednu závažnou skutečnost. Oleh Sencov zahájil hladovku s tím, že ukončit ji může pouze propuštění všech ukrajinských politických vězňů (válečných zajatců), kteří byli protiprávně odsouzeni v Ruské federaci.
Jak jistě chápete, je velmi nepravděpodobné, aby tato podmínka byla v nejbližší době splněna. Stejně jako to, že Ukrajina, jíž je Oleh Sencov občanem, má jen velmi omezené možnosti působit v této věci na Ruskou federaci a bez mezinárodní pomoci se neobejde.
Proto Vás žádáme, abyste se ve věci Oleha Sencova jakož i ostatních ukrajinských vězňů v RF otevřeně, odvážně a v co nejbližším časovém horizontu osobně angažoval.
S úctou,
……

 

Více o příběhu Oleha Sencova třeba zde.